Dodatkowy zbiornik wody na stacji uzdatniania w Gortatowie