Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, BIO, problemowych i surowców wtórnych