Serce od Serca – Galeria

Paczkowo ma wielkie serce!

Opublikowany przez Paczkowo Sobota, 14 września 2019

foto: Joanna Kędziora, Małgorzata Glabas-Gruszka, Jacek Bura, Klub Kobiet Aktywnych
wideo: Tomasz Plenzler