Zebranie wiejskie w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2020 rok – 2.09.2019 r.