Rezygnacja Urszuli Krupka z funkcji członka Rady Sołeckiej