Rezygnacja Urszuli Krupka z funkcji członka Rady Sołeckiej

Z dniem 23 sierpnia 2019 w piśmie do Pana Burmistrza M. Szkudlarka i do Pani Sołtys Małgorzaty Glabas-Gruszka wpłynęła rezygnacja z członkostwa w Radzie Sołeckiej Paczkowa przez Urszulę Krupka.

Urszula Krupka kandydowała w tegorocznych wyborach 11 marca na stanowisko Sołtysa, a po nieuzyskaniu wystarczającego poparcia kandydowała na stanowisko członka Rady Sołeckiej, na które uzyskała poparcie. Z dniem 23 sierpnia po ponad 5 miesiącach zrezygnowała z członkostwa argumentując brakiem możliwości uczestnictwa m.in. w zebraniach ze względu na specyfikę swojej pracy zawodowej.