Dino – pozwolenie na budowę w Paczkowie

Dino Polska S.A. otrzymał pozwolenie na budowę obiektu handlowo-usługowego wraz z infr. towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu: miejsca postojowe i droga wewnętrzna, zewnętrzne instalację;wodną,kanalizacji sanitarnej,deszczowej wraz z separatorem i zbiornikiem odparowującym a także zewnętrzną linię zasilającą oraz linię kablową oświetlenia terenu wraz z latarniami.

Szczegóły pozwolenia wydanego przez Starostę Powiatu Poznańskiego: