Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Paczkowie – podpisana umowa na wykonanie.