Badanie ankietowe – Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych