Oddaj BEZPŁATNIE swoje odpady – GOAP – PSZOK

Terminy postojów mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – MPSZOK

 

L.p. Data Godzina Mejscowość Adres Opis miejsca
 1. 03-03-2018 13:30-14:00 Paczkowo ul. Sokolnicka przy orliku
2. 09-06-2018 13:30-14:00 Paczkowo ul. Sokolnicka przy orliku
3. 01-09-2018 13:30-14:00 Paczkowo ul. Sokolnicka przy orliku
4. 24-11-2018 13:30-14:00 Paczkowo ul. Sokolnicka przy orliku