Obwieszczania – ul. Kościelonka, ul. Łowiecka oraz Plan Urządzenia Lasu

Informujemy o obwieszczeniach UMiG Swarzędz:

  • ul. Kościelonka, ul. Łowiecka – zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Kościelonka i ul. Łowieckiej na terenie działek nr 71/2, 9  w Paczkowie oraz na terenie działki 351 w Jasinie i na terenie działek nr 76, 75/3 w Łowęcinie. Obwieszczenie można pobrać TUTAJ
  • Uproszczony Plan Urządzenia Lasu – zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu – obręby ewidencyjne m.in Paczkowo. Obwieszczenie można pobrać TUTAJ