BIOodpady – komunikat

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej od 1 stycznia 2018 r. wynikające z dostosowania naszego systemu do obowiązujących przepisów krajowych:

Ważne!!!

Od 2018 roku odpady zielone (np. trawa, liście) będą odbierane wyłącznie z pojemników!!!

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym

  • musisz gromadzić segregowane odpady biodegradowalne, czyli odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) i odpady BIO (resztki żywności bez mięsa i kości, obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie) w specjalnym brązowym pojemniku o poj. 120 lub 240 l, który musisz kupić, a później czyścić i dezynfekować
  • odbiór odpadów ulegających biodegradacji odbywać się będzie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, jeśli jednak jeden pojemnik ci nie starcza, możesz zakupić kolejny lub oddać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK tzw. Gratowisko) w zakupionych workach
  • odpady ulegające biodegradacji możesz również zagospodarować w przydomowym kompostowniku
  • na papier, tworzywa sztuczne i metale oraz szkło Wykonawca dostarczy ci worki, których nie musisz oklejać kodami kreskowymi
  • dwa razy do roku, zgodnie z harmonogramem, bez konieczności zgłaszania, możesz wystawić odpady problemowe, tj. elektrośmieci, gabaryty (meble itp.) oraz opony z aut osobowych

Jeśli mieszkasz w domu wielorodzinnym (bloku)

  • musisz segregować odpady BIO (resztki żywności bez mięsa i kości, obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie) i wyrzucać je do specjalnego brązowego pojemnika o pojemności od 120 l do 1 100 l, który zapewni zarządca nieruchomości
  • odbiór odpadów ulegających biodegradacji (odpadów BIO) odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie od 15 maja do 15 września oraz nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 16 września do 14 maja. Na odpady zielone zarządca powinien zapewnić oddzielne pojemniki, w który będą gromadzone trawa, liście, rozdrobnione gałęzie.
  • 12 razy do roku, zgodnie z harmonogramem możesz wystawić odpady problemowe, tj. elektrośmieci, gabaryty (meble itp.) oraz opony z aut osobowych (dwa razy do roku odpady te zostaną również odebrane z ogródków działkowych i rekreacyjnych). Odbiór odpadów będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.

Jeśli masz firmę/prowadzisz działalność

  • musisz gromadzić segregowane odpady ulegające biodegradacji, czyli odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) i odpady BIO (resztki żywności bez mięsa i kości, obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie) w specjalnych (oddzielnych) pojemnikach o pojemności od 120 l do 1 100 l. Odpady zielone będziemy odbierać od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, do limitu wynoszącego maksymalnie 2200 l na mc w ilości odpowiadającej zadeklarowanej ilości odpadów zmieszanych, maksymalnie 1100 l.