Raport z Zebrania Wiejskiego ws. Funduszu Sołeckiego na rok 2018

Fundusz Sołecki na rok 2018

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz 301) ustalony został fundusz sołecki w kwocie równej 41 275,50 zł (dziesięciokrotność dochodu gminy na 1 mk  4 127,55 zł za rok 2016); źródło.
W tym roku Pani Sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka wraz z Radą Sołecką w składzie Longina KomosińskaAniela Strzelczyk, Ryszard Dyzma, Krzysztof Kowalski, Waldemar Prządak i Tomasz Plenzler postanowiła szerzej skonsultować z mieszkańcami sołectwa przeznaczenie środków Funduszu Sołeckiego.
Pierwszym etapem było zebranie wszelkich pomysłów. Informacja o możliwości zgłaszania pomysłów ukazała się na łamach tej strony 29 czerwca 2017 roku, a także na profilu Paczkowa na Facebook’u. Celem takiego działania było przede wszystkim zorientowanie się jakie są potrzeby mieszkańców. Do dnia 25 września 2017 r. wpłynęła 1 propozycja!
Sołtys i Rada Sołecka swoim doświadczeniem i potrzebami kontynuacji sprawdzonych inicjatyw postanowiła zaproponować ramowy projekt Funduszu Sołeckiego, w skład, którego weszła propozycja jednego z mieszkańców. Efektem była propozycja 4 działań:
  1. Budowa ogrodzenia i wybrukowanie miejsca składowania odpadów przy Świetlicy Wiejskiej, szacowany koszt 10 000 zł
  2. Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej (między innymi zakup i posadowienie stołów do gier, posadowienie 5 kpl. ławek i inne), szacowany koszt 10 000 zł
  3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalnych (dzień dziecka, potyczki sąsiedzkie, opłatek dla seniorów, mikołajki dla dzieci, cykl warsztatów artystycznych), szacowany koszt 20 000 zł
  4. Zakup i montaż gablot informacyjnych, szacowany koszt 1275,50 zł

Dodatkowo podczas zebrania zgłoszono 2 propozycje:

  • Doposażenie Szkoły Podstawowej w Paczkowie (sprzęt sportowy), szacowana kwota: 2 000 zł
  • Budowa wiaty przystankowej na ul. Dworskiej, szacowana kwota 3 500 zł
W głosowaniu mieszkańcy zdecydowali  większością głosów wybrać propozycje zgłoszone przez Panią Sołtys, tj. propozycje 1 (27 głosów), 2 (43 głosy), 3 (40 głosów) i 4 (41 głosów). Propozycja 5 i 6 zdobyły odpowiednio: 24 i 26 głosów
Podczas zebrania Pani Sołtys przedstawiła sprawozdanie z wykorzystanych środków z Budżetu Sołeckiego na rok 2017, natomiast Burmistrz Marian Szkudlarek przedstawił planowane inwestycje w sołectwie (przebudowa ul. Sokolnickiej od ulicy Dworskiej do drogi nr 92, budowa kanalizacji w ramach projektu IV etapu realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,  więcej informacji, przebudowa ul. Ogrodowej, budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego).Nieodłączna częścią były jak zawsze pytania przybyłych mieszkańców. Zwrócono szczególną uwagę o bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulicy Sokolnickiej i Dworskiej (przejście dla pieszych na ul. Dworskiej i Sokolnickiej w tym przebudowa skrzyżowania), a także zwrócono uwagę nt. równania dróg.

Wybory uzupełniające do rady sołeckiej

Informujemy, że zarządzeniem nr WO.0050.1.104.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z 07 września 2017 roku, zostały ogłoszone wybory uzupełniające na członka Rady Sołeckiej Sołectwa PACZKOWO. Treść zarządzenia można pobrać tutaj.

Wybory odbyły się w poniedziałek, 25 września 2017 roku w Budynku Szkoły Podstawowej w Paczkowie.
Zgłoszonych zostało 2 kandydatów, większością głosów wygrał p. Jacek Bura.