Raport z Zebrania Wiejskiego ws. Funduszu Sołeckiego na rok 2018