Fundusz sołecki 2018

Fundusz sołecki na rok 2018 dla wsi Paczkowo wynosi: 41 275,50.

W załączeniu obwieszczenie o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego – Fundusz Sołecki 2018

Jeśli mają Państwo pomysły na co przeznaczyć pieniądze z funduszu prosimy o zgłaszania do sołtysa lub rady sołeckiej.