Obwieszczenia

Informujemy o obwieszczeniach UMiG Swarzędz:

  • ul. Dyniowa – zawiadomienie o rozpoczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 311/7 oraz 311/9 położonej w Paczkowie ul. Dyniowa. Obwieszczenie można pobrać TUTAJ
  • ul. Koperkowa, ul. Groszkowa, ul. Kalafiorowa, ul. Marchewkowa i ul. Pomidorowa – zawiadomienie o rozpoczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Koperkowa, Groszkowa, Kalafiorowa, Marchewkowa i Pomidorowa   na terenie działek nr 368/52 oraz 368/53  położonej w Paczkowie. Obwieszczenie można pobrać TUTAJ