Wymalowano pasy!

W jednym z bardziej ruchliwych i miejsc w naszej miejscowości wymalowano pasy drogowe. Mamy nadziej, że wszyscy kierowcy będą się do nich stosować i nie będą stwarzać zagrożenia „ścinając” zakręt!
Zachęcamy także wszystkich poruszających się o własnych nogach, aby nie korzystali z pasa drogowego tylko z dostępnych w tym miejscu chodnikach!