Plany inwestycyjne dla wsi Paczkowo

Na zebraniu wiejskim w dniu 9. Czerwca 2016 Kierownik Referatu  Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz Pan Bartłomiej Majchrzak  przedstawił plany inwestycyjne dla miejscowości Paczkowo.

Przekazujemy informacje dla tych, którzy na zebraniu nie byli i zachęcamy do zapoznania się.

Zadania zawarte w WPF:

 • adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom  dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych (500 tys – 2016; 1,5 mln – 2017)
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie (po 500 tys ? 2017, 2018, 2019)
 • przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 (100 tys ? 2016; 1,5 mln ? 2017; 300 tys. – 2018)
 • pzebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (800 tys. – 2016; po 500 tys. – 2017, 2018, 2019);

Realizacje:

 • budżet obywatelski 2016 ? plac zabaw w rejonie szkoły ? zrealizowany,
 • budowa oświetlenia w ul. Braterskiej w Paczkowie ? trwa realizacja zadania, termin realizacji umowny koniec sierpnia, przewidywane zakończenie robót czerwiec 2016 r.
 • opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sokolnickiej i Ogrodowej w Paczkowie ? termin realizacji marzec 2017 r.

Planowane realizacje w II połowie roku:

 • remont ul. Sokolnickiej w Paczkowie i Sokolnikach ? dokumentacja techniczna gotowa, przetarg nieograniczony ogłoszony, otwarcie ofert ? 15.06.2016 r. termin realizacji koniec sierpnia br.
 • budowa sieci wodociągowej w ul. Betonowej i Budowlanej w Paczkowie (szacunkowy koszt: 830 tys.)

Posiadane dokumentacje:

 • budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej w Paczkowie (szacunkowy koszt: 240 tys)
 • budowa oświetlenia ulicznego w ul. Budowlanej i Kamykowej w Paczkowie (szacunkowy koszt: 170 tys)
 • budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Błękitnej i Braterskiej w Paczkowie (szacunkowy koszt 260 tys.)

Zakwalifikowane do wniosku o dofinansowanie w ramach zadania Związku Międzygminnego Puszcze Zielonka etap IV ulice:

 • Folwarczna, Nad Koplą, Parkowa, Zagrodnicza, Betonowa, Budowlana, Sokolnicka, Altanowa,    Lodowa, Wiosenna, Zimowa, Rolna, Śnieżna, Zapłocie.Łączna dł. kanalizacji: 3,2 km, planowana ilość przyłączy: 183 szt.