Fundusz sołecki

Jak co roku nadchodzi czas planowania wydatków z Funduszu Sołeckiego na kolejny rok. Wieś Paczkowo do swojej dyspozycji na rok 2017 otrzymało kwotę 34.040,94  (pismo w załączeniu)  Zachęcamy do dzielenia się swoimi pomysłami na zagospodarowanie tych pieniędzy na cele wsi.

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców sołectwa . Jeżeli mieszkańcy uznają, że warto , to właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze

Przykładowo:

  • zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,
  • naprawić chodniki,
  • wybudować zadaszenie przy świetlicy wiejskiej,
  • zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci),
  • posadzić drzewa, krzewy na terenach wspólnych,
  • zagospodarować poddasze świetlicy ? ocieplenie dachu, założenie oświetlenia,
  • wyremontować wiatę przystankową

Zebranie wiejskie planowane jest na 31. sierpień 2016r. Wniosek z przedsięwzięciami wybranymi do realizacji głosami zebrania wiejskiego musi zostać przedstawiony przez sołectwo do 30.września 2016 r.

Fundusz Sołecki na 2017