Notatka z zebrania wiejskiego

W dniu 9. czerwca 2016 odbyło się zebranie wiejskie. Głównym celem zebrania były wybory uzupełniające do rady sołeckiej  oraz zmiana zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016.

W pierwszej kolejności zebrani wybrali, w miejsce rezygnujących z powodów osobistych Pani Iwony Boroch i Pana Artura Mokrackiego, dwóch nowych członków Rady Sołeckiej. Zostali nimi Pani Longina Komosińska z ulicy Polnej i Pan Tomasz Plenzler z ulicy Parkowej.

Następnie zebrani, po burzliwej dyskusji, przegłosowali zmianę w przeznaczeniu części funduszu sołeckiego z wyposażenia świetlicy na zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Pieniądze zostaną przeznaczone na odgrodzenie terenu sołeckiego, wokół świetlicy wiejskiej, od terenu szkoły i Orlika.

W wolnych głosach poruszone zostało kilka istotnych dla Paczkowa kwestii. Ze strony władz gminy przekazane zostały informacje na temat planowanych inwestycji w naszej miejscowości. Najbardziej cieszą plany budowy dróg i oświetlenia oraz wnioski o rozbudowę kanalizacji sanitarnej. To inwestycje najbardziej wyczekiwane. Licznie zgromadzonych przedstawicieli ulicy Ogrodowej ucieszyła informacja o planach zapisania w przyszłorocznym budżecie pieniędzy na projekt budowy nawierzchni ulicy Ogrodowej. Ulica Wiosenna, w części, uzyska nawierzchnię z płyt betonowych.

Mieszkańcy podnosili kwestie konieczności postawienia wiat przystankowych, zarówno na przystankach komunikacji swarzędzkiej, jak i PKP i PKS. W związku z budową chodnika na ulicy Zapłocie mieszkaniec Zimowej zwrócił uwagę na dewastację tej ulicy przez wykonawcę robót. W związku z budową chodnika w ulicy Zapłocie trudno było nie wspomnieć o brakującym chodniku przy ulicy Średzkiej.