Odbiór odpadów segregowanych i zielonych

Przypominamy, że w poniedziałek 11 kwietnia 2016r będą odbierane odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne) oraz odpady zielone