Dzikie wysypiska śmieci

Przypominamy, że pobocza drogi, rowy i nieużytki to nie miejsca do składowania śmieci. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków Straży Miejskiej.

Jeśli uda się ustalić, kto podrzucił odpady , wówczas sprawca zostaje ukarany 500 zł mandatem oraz jest zobowiązany do posprzątania całego terenu.

Zwracajmy na to uwagę.

Odpady, których właściciela nie da się ustalić, zgodnie z ustawą o odpadach, będzie zmuszony usunąć właściciel terenu .