Fundusz Sołecki 2016

Zebranie Wiejskie Sołectwa Paczkowo uchwaliło następujące zadania do realizacji z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie na rok 2016 o łącznej wartości 31 030,00 zł:

  • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców: wartość 13 000 zł
  • zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie: wartość 5 000 zł
  • doposażenie świetlicy: wartość 13 030,00 zł

Załączniki: