Zbiórka surowców wtórnych

odpadyPrzypominamy o wywozie odpadów zbieranych selektywnie. Najbliższa zbiórka  odbędzie się w czwartek 19 grudnia.