I Swarzędzkie Targi Pracy – 6 grudnia 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza na

I SWARZĘDZKIE TARGI PRACY
6 grudnia 2013, godz. 11.00 – 13.00
Gminne Centrum Informacji, ul.
Działkowa 61a w Swarzędzu, tel. 512 025 808.

Udział w targach jest BEZPŁATNY!
Zapraszamy:
– osoby bezrobotne i szukające zatrudnienia
– absolwentów
– pracodawców poszukujących pracowników bądź planujących zatrudnienie nowych
pracowników w przyszłości