Odpady wielkogabarytowe 25.09.2013

odpadyW dniu  25.09.2013 w godzinach  09:55 – 10:35   na  plac zabaw  przy ul. Sokolnickiej będą odbierane odpady wielkogabarytowe .

Odpady wielkogabarytowe można we własnym zakresie dostarczyć bezpłatnie do do któregoś z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

  • Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, 61-481 Poznań, tel/fax 61 8332212, czynny: poniedziałek- piątek 8.00-17.00, sobota 8.00-16.00
  • Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych, ul. Wrzesińska 12, 61-021 Poznań, tel/fax 61 611 08 11, czynny: poniedziałek- piątek 8.00-17.00, sobota 8.00-16.00
  • Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych (na składowisku odpadów w Suchym Lesie), ul. Meteorytowa 1, 62-002 Suchy Las, tel/fax 61 811 96 67, czynny: poniedziałek- piątek 8.00-17.00, sobota 7.00-14.00.