Wywóz śmieci od 1 lipca – okres przejściowy

odpadyZwiązek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” poinformował, że od 1 lipca 2013 r. z terenu Miasta i Gminy Swarzędz
– odpady komunalne zbierane selektywnie,
– odpady komunalne zmieszane,
– odpady zielone,
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będą odbierane wyłącznie przez następujące firmy:

 1. Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o.
 2. PUK Hemar Sp. z o.o.
 3. Eko-Tom Turguła s.j.
 4. Grupa Astra Plus Sp. z o.o.
 5. ZUK San-Eko Krzysztof Skoczylas
 6. PUKT Vikom s.j.
 7. PUK Artur Zys
 8. Sita Zachód sp. z o.o.
 9. Alkom Firma Handlowo – Usługowa
 10. PKT Ordo Marek Friebe
 11. Rajtrans s.c.
 12. Skip Wojciech Żwawiak

Klienci obsługiwani dotychczas przez w/w firmy, będą nadal przez nie obsługiwani. Wskazane przedsiębiorstwa będą obsługiwały swych dotychczasowych klientów według dotychczasowych harmonogramów.
UWAGA: Klienci korzystający do tej pory z usług innych firm – nie wymienionych powyżej, powinni zgłosić zapotrzebowanie na pojemniki lub worki firmie właściwej z uwagi na lokalizację danej nieruchomości – tj. w przypadku naszej gminy;

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz
Biuro: Pławce 5a, 63-000 Środa t.61 285 19 91 office@puk-zys.pl
Logistyka odbioru: Mariusz Jerzak – 601 715 744 mariusz@puk-zys.pl Bartosz Robakowski – 605 839 004 bartek@pukzys.pl

UWAGA:Dla usprawnienia obsługi Klientów ZM GOAP uruchamia specjalny numer telefonu 61 64 67 424, pod który należy dzwonić wyłącznie w sprawach związanych z dostarczaniem pojemników i worków oraz harmonogramem odbioru odpadów. Pozostałe informacje dotyczące zasad odbioru odpadów można uzyskać na infolinii 61 624 22 22, a także dostępne są na stronie internetowej www.goap.org.pl oraz do firmy Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. na numery telefonów Biuro Obsługi Klientów 61 66 40 640 /61 66 40 641 /61 66 40 650 w okresie do 30 czerwca w godzinach od 7 do 21.

Przedstawione w Komunikacie zasady odbioru odpadów obowiązywać będą tylko w okresie przejściowym, czyli od 1 lipca br. do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia prowadzonego obecnie przez ZM GOAP przetargu na wyłonienie firm odbierających odpady w 23 sektorach.