Prośba o przekazanie 1% podatku

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Mateusza Bilskiego.

Oto fragment z ulotki informacyjnej, której całość jest dostępna tutaj.

W trzecim miesiącu życia diagnoza małozakrętowość, małogłowie uszkodzenie centralnego układu nerwowego, padaczka w efekcie czterokończynowe porażenie dziecięce. Przeżyliśmy szok i nastąpiła rozpacz lecz musieliśmy się podnieść i rozpocząć walkę. O każdy ruch, uśmiech Mateuszka – rehabilitacja, rehabilitacja i jeszcze raz rehabilitacja. Obecny stan zadziwia lekarzy oraz rehabilitantów.

Rehabilitowaliśmy metodami:
Vojta, NDT Bobath, cranio-sacralna, taktylna, strukturalna, Masgutowa, logopedia BIOfeedback, Ostrzykiwania botuliną, leczenie aminokwasami, turnusy Ukraina Truskawiec, Tratwa Polska, akupunktura, metoda deveny terapeutka przylatuje z Londynu, masaż leczniczy.

Sposób wypełnienia formularza podatkowego:

Dane formularza:
– numer KRS – 0000037904
– cel szczegółowy 1% – 9655 BILSKI MATEUSZ

Na rzecz Mateusza można również wpłacać darowizny na konto:
Fundacja Dzieciom ?Zdążyć z Pomocą?ul Łomiańska5, 01-685 Warszawa
nr: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
z dopiskiem: 9655 BILSKI MATEUSZ darowizna na leczenie i rehabilitację
NASZYM CELEM – MATEUSZ I WALKA O NORMALNOŚĆ
http://www.mateuszbilski.pl

http://dzieciom.pl/podopieczni/9655