Petycja w sprawie przedszkola w Paczkowie

Zwracamy się z prośbą o poparcie petycji  skierowanej do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie utworzenia  oddziału przedszkolnego dla najmłodszych w Paczkowie.

Fragment petycji:
Zwracam się w imieniu rodziców dzieci w wieku przedszkolnym Paczkowa i miejscowości ościennych: Sarbinowa, Sokolnik Gwiazdowskich oraz Puszczykowa Zaborze o utworzenie o ile to możliwe z dniem 1 września 2013 roku oddziału przedszkolnego dla naszych dzieci w budynku usytuowanym przy ulicy Szkolnej 14, który należy do Gminy. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w  wieku 3-6 lat (art. 14 ust 1 UoSO).
 
Wiadomo, że budynek ten zostanie przez szkołę opuszczony w dniu 30 czerwca 2013 roku,  w związku z tym prosimy o utworzenie w tym budynku oddziału przedszkolnego. Z naszego rozeznania wynika, że budynek ten został wyposażony w sale dostosowane do przebywania w nich małych dzieci. Ponadto w sąsiedztwie budynku znajduje się plac zabaw dla dzieci. Uważamy, że budynek doskonale spełnia wszystkie warunki do rozwoju naszych dzieci. Przedszkole znajdowałoby się również na terenie nowej szkoły, co ułatwiłoby rodzicom, którzy mają dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym organizację dowozu dzieci do placówek.

Petycja w sprawie przedszkola jest wystawiona do podpisania w następujących  sklepach:
Sklep GS ul. Zapłocie
Sklep ABC ul Zapłocie
Sklep Anula ul Średzka 19