Nowy plac zabaw

Rozpoczęły się prace związane z budową ogrodzenia na placu zabaw na ulicy
Szparagowej, na działce przekazanej wsi Paczkowo przez Pana Lecha
Pokorskiego.