Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013r. gospodarka odpadami zostanie przejęta przez samorządy. W związku z tym prosimy o zwrócenie uwagi na okres wypowiedzenia umowy u aktualnych usługodawców i odpowiednio wczesne rozwiązanie umowy na wywóz odpadów.

Informujemy jednocześnie, że pojemniki na odpady zostaną dostarczone przez nową firmę, która będzie realizowała usługi wywozu odpadów od 1 lipca 2013r.