Spotkanie Opłatkowe

Sołtys i Rada Sołecka, Klub Młodych Duchem „Wesoła Paczka” oraz Zespół Szkół
w Paczkowie zapraszają seniorów na Spotkanie Opłatkowe i wspólne kolędowanie.
Spotkanie odbędzie się w budynku szkoły w dniu 14. grudnia 2012 r.
o godzinie 17:00.

                Serdecznie  zapraszamy !