Fundusz Sołecki na 2013r.

W dniu 18.09.2012 r. odbyło się spotkanie wiejskie wsi Pczkowo. Tematem zebrania był podział funduszu sołeckiego na 2013 r. Zgodnie z pismem RNWK.3020-0001/012/2012 Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz do rozdysponowania na rzecz potrzeb wsi i jej mieszkańców na rok 2013 przeznaczono kwotę 28.593 zł Oznacza to, że liczba mieszkańców Paczkowa wzrosła w ostatnim roku do 1485.

Zachęcamy do aktualizowania swoich danych adresowych. Dzięki temu zyskujemy my wszyscy.

Dziękujemy mieszkańcom, którzy skorzystali z demokratycznej możliwości wpłynięcia na wygląd i rozwój swojego otoczenia. Pod dyskusję poddane było wiele propozycji. Niektóre z nich nie uzyskały aprobaty, a inne zostały odsunięte w czasie, ze względu na niezakończone jeszcze inwestycje w przestrzeni publicznej w naszej miejscowości. Te, które zostały w głosowaniu wybrane i zostaną zrealizowane posłużą nam wszystkim.

Pismo Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz o wysokości funduszu sołeckiego oraz protokół z zebrania wiejskiego znajduje się w zakładce Pisma.