Nowa stawka opłaty adiacenckiej 1%

Podczas XXV sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu radni, na wniosek burmistrz Anny Tomickiej, przyjęli uchwałę (nr XXV/223/2012) radykalnie obniżającą wysokość opłat adiacenckich obowiązujących w naszej gminie, tzn. opłat  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej . Nowa stawka wynosi 1 proc – źródło www.swarzedz.pl