Uwagi Rady Sołeckiej dla inwestycji na działce 249 w Paczkowie

Pismo z uwagami Rady Sołeckiej wsi Paczkowo, skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, w sprawie postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na uruchomieniu instalacji do produkcji zbiorników bezodpływowych na działce o numerze geodezyjnym 249 w Paczkowie.

Uwagi opisane w piśmie:

  • ryzyko kumulacji szkodliwych substancji w atmosferze
  • brak informacji o stężeniu szkodliwych substancji
  • hałas zakładu produkcyjnego
  • dojazd do zakładu produkcyjnego